I found this coverage of my great-great grandfather J. Th. Hendrikse and one of his sons on Wikipedia. I want to make sure to save it on my blog in case it gets changed.

“Nederland, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-18) officieel neutraal was gebleven, werd na het beëindigen van de oorlogshandelingen geconfronteerd met het feit dat in ieder geval de Engelse en de Belgische regeringen Nederland van een ‘pro-Duitse’ houding tijdens de oorlog betichtten en herstelbetalingen eisten. Delen van Zuid-Limburg én Zeeuws-Vlaanderen in totaliteit zouden aan België toegewezen moeten worden bij de vredesonderhandelingen. Koningin Wilhelmina ging voor in het verzet tegen deze Belgische annexatieplannen, waarbij in Zeeuws-Vlaanderen een zeer strijdlustig ‘Anti-Annexatie Comité’ werd opgericht, onder voorzitterschap van de uit Aardenburg afkomstige dominee J.N. Pattist. Deze was voordien van 16 juli 1911 tot 15 maart 1914 predikant van de Hervormde Gemeente in IJzendijke geweest. Toen op 9 september 1919 in Hotel La Porte d’ Or van J.C. Aerts op de Markt in IJzendijke een feestmaal werd aangericht door het IJzendijkse lid van dit comité, J. Th. Hendrikse, voor zijn medeleden, (waarbij uitsluitend orangistische spijzen op de menukaart stonden, zoals Koninginnesoep, Scheldevis met Oranjesaus en Anti-annexistische Patrijzen), was Pattist dan ook aanwezig. Om de Nederlandse bezwaren tegen annexatie van Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg internationaal onder de aandacht te brengen, werd zelfs in opdracht van de Nederlandse regering een film-documentaire vervaardigd, bestemd voor vertoning in het buitenland. Deze film werd in 1919 geregisseerd door Willy Mullens [Alberts Frères] voor Haghe Film in Den Haag. De deeltitel over Zeeuws-Vlaanderen is bekend als ‘Glorieus bezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen van H.M. de Koningin ‘. Op de site ‘ Eye ‘ van het Film Instituut Nederland is een beschrijving van deze film na te lezen. Voor zover – tot op heden – bekend is er geen kopie bewaard gebleven. [Dit in tegenstelling tot het deel over Zuid-Limburg en het bezoek van KoninginWilhelmina aan Maastricht op 1 maart 1919.] Koningin Wilhelmina bracht aldus op 5 maart 1919, maar ook op 16 september 1921 en op 8 augustus 1924 werkbezoeken aan de streek om de Nederlandse verbondenheid en haar betrokkenheid tot uiting te brengen. De krant Het Centrum schrijft over het bezoek in 1921 het volgende: “De auto’s reden in flinke gang naar het oude stadje IJzendijke. Direct werd doorgereden naar het ruime marktplein waar heel de gemeente scheen saamgestroomd. Bij de woning van het echtpaar Cuelenaere heette de burgemeester, de heer A.E. Hendrikse, de vorstelijke familie welkom. In de woning werd een collectie oud porselein en zilverwerk bezichtigd, waarvan het genoemde echtpaar een museum heeft aangelegd. (…)”. De boot waarmee de koninklijke familie de bezoeken in 1921 en 1924 bracht, De Hydrograaf, is heden-ten-dage bekend van de jaarlijkse Landelijke Intocht van Sinterklaas als de Pakjesboot 12.”

More details about the beautiful city of IJzendijke

image

And here is some more history.